Encamên lêgerînê
jibartî rd 1. ayıklanmış 2. seçilmiş, elleme * rêjûya jibartî elleme kömür
jibartin l/gh 1. ayıklamak, seçmek, öğürtlemek * birinc jibart pirinci ayıkladı 2. mec ayıklamak, elemek (bir görevde gereksiz görülenleri işinden ayırmak) 3. mec ceremesini çekmek 4. tazmin etmek
m1. ayıklama, seçme, öğürtleme 2. mec ayıklama, eleme (bir görevde gereksiz görülenleri işinden ayırma) 3. mec ceremesini çekme 4. tazmin etme
jibartina ziyanê zararı ödeme, tazmin
jibavomayî rd babadan kalma
jibêr rd ayıklayıcı
jiber (i) m 1. ezber 2. h ezbere, ezberde
jibêran ayıklanma
jibêrana siruştî doğal ayıklanma
jiberbûn (i) m 1. ezberinde olma 2. belleme
jiberbûn (ii) m 1. dölden olma 2. düşük yapma, çocuk düşürme
jiberbûn (iii) m sökülme (takılı bir şeyi yerinden çıkarma)
jiberbûyî rd sökük
jiberçûn m düşük yapma
jiberçûna xwînê m kanma
jiberçûyî rd düşük (yaşayabilecek duruma gelmeden doğan yavru)
jiberderxistî rd sökük, sökülmüş olan
jiberderxistin (i) m 1. çıkarma (bir şeyi bir örneğe göre yapma) 2. suret alma, suret çıkarma (bir belgenin fotokopisini çıkarmak)
jiberderxistin (ii) m sökme, söküm (takılı bir şeyi yerinden çıkarma)
l/bw 3. sökmek (takılı bir şeyi yerinden çıkarmak) * pencere ji ber derxist pencereyi yerinden söktü pencereyi yerinden söktü
jibere h ezbere
jibere kirin l/gh ezberlemek
jiberekirin m ezberleme
jibergir nd/nt 1. kopyalayıcı 2. fotokopici
jibergirî m 1. fotokopi 2. röprodüksiyon
jibergirtî rd kopya
jibergirtin m 1. istinsah etme (bir şeye bakarak aynısını yazma) 2. kopyalama 3. suret almak, suret çıkarmak 4. sn/m çoğaltım
jiberker (i) rd benzetici, kopyacı
jiberker (ii) rd ezberci
jiberkerî m ezbercilik
jiberkirî (i) h 1. ezber 2. ezberlenmiş olan
jiberkirî (ii) rd sökük, sökülmüş olan
jiberkirin (i) m ezberleme, ezber etme, hafızlama
jiberkirin (ii) m sökme, söküm (takılı bir şeyi yerinden çıkarma)
jiberkirin (iii) m çocuğu alma (ameliyatla çocuğu anasından alma)
jiberman m artma, arta kalma
jibermayî rd 1. artık * xwarina jibermayî artık yemek 2. artık, baki (bir şey harcandıktan sonra kalan bölümü) 3. ark/m buluntu
jibermayîn m artış, arta kalış
jiberpekîn m önünden fırlamak
jiberrabûn m 1. önünden kaçma 2. önünden kalkma 3. (birinden) ötürü göç etme
jiberxwehêvotî rd 1. öz öğrenimli, otodidakt 2. alaylı (gerekli okul eğitimini görmeden, kendi kendini yetiştirmiş olan kimse)
jiberxwekirin m çocuk aldırma
jiberxwetî m kendiliğindenlik
jiberzêdekirin m 1. çoðaltma 2. sn çoğaltım
jibîrbûn m 1. unutulmak 2. unutulmuşluk
m unutulma
jibîrbûnî m unutulmuşluk
jibîrbûyî rd unutulmuş
jibîrbûyîn m unutuluş
jibîrçûn m 1. unutulma 2. hatırından çıkma
jibîrker rd unutkan
jibîrkerî unutkanlık
jibîrkirî rd unutulmuş, unutulan
jibîrkirin m 1. unutma 2. unutma (bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakma) 3. unutma (bir şeyi yapamaz duruma gelme) 4. unutma (bağışlama) 5. unutma (hatırdan, gönülden çıkarma) 6. alışma, adapte olma
jibîrnebûyî unutulmamış, hatırda kalmış
jibîrveçûn m 1. esrime, kendinden geçme, baygınlaşma, baygın düşme, baygınlıklar geçirme, kendini kaybetme (bayılma) 2. çoşup kendinden geçme, esrime 3. dalma
jibîrveçûnî m baygınlık
jibîrveçûyî rd baygın (bayılmış, kendinden geçmiş)
jibîrvekirin m unutma
jibarî (navdêr, mê) tawan, tomet, xirabî, gunehkarî, cirm, cerîme, cînayet, sûc, binas
jiberbirin (navdêr, mê) kurtaj, abort, aborsiyon, hemle betal kirin, zarrok ji ber biriné, bi qest zarrok di zikê dayikê de kuştinLêker, ji ber birin.
Têkildar: jiberçûn, jê birin, jê çûn.
Bide ber: anîn ber.
ji: ji + ber + birin.
: jiberber, jiberbirî
jiberbûyî (rengdêr) (Binihêre:) ji ber
jiberçûyî (navdêr, mê) beravêtî, bnr komprime.
ji: ji berçû +-yî
jibergir (navdêr, mê) fotokopîker.
ji: ji ber +-gir
jibergirî (navdêr, mê) fotokopî.
ji: ji ber +-girî
jibergirtî (navdêr, mê) kopî, nisxe, lasa, texlîd, dubare, dupat, liberçêkirî, rûnivîs
jibergirtin (navdêr, mê) (Binihêre:) ji ber
jiberker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê jiber dike, kopyaker.
ji: jiber + -ker
jiberketin (navdêr, mê) (Binihêre:) ji ber
jiberkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye ji ber kirin
jiberkirin (navdêr, mê) Bo lêkerê binere: ji ber kirin bêyî nerîn zanîn ezberkirin, zanîn ku bêyî lê binere bibêje: Wî Quran ji ber kiriye. (Ew dikare Quranê bixwîne bêyî ku li rûpelên wê binere.).
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ژبه‌رکرن.
Hevwate: ezberkirin.
Bide ber: jibîrkirin.
ji: ji + ber + kirin.
: jiberker jiberkerî jiberkirî
jiberxistî (navdêr, mê) jiberhavêtî, êxistî, jiberhavête.
ji: ji berxis +-tî
jiberxweve (rengdêr) spontan, neplankirî, jixweber
jibilîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) ji bilî
jibîrkirî (rengdêr) tişta/ê ku hatiye jibîrkirin, feramoş, nehesibandî.
Herwiha: jibîrakirî.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ژبیرکری.
Têkildar: jibîrker ji bîr kirin jibîrkirin.
Bide ber: bîrkirî jiberkirî
jib (behr.) babirka flokê.
jib sheet kendîra ku pê babirka flokê tê rastkirin.
jibe (behr.) dema ku keştî an kelek bi aliyê bayê de diçe pê bumbayê guhertin an kavançokirina seren an babirkê 2. (DYA), (zimanê k.) lêçûn, lê şikîn.
jibartin (v) to compensate, to redress; (n) redress, compensation, restitution
jiberkirin auswendig lernen
jibona für
um
wegen
zu
jibartî rd. weçînite, vîjnaye, bêznaye
jibartin m. cere m., cirm, cerîme n.
tg. weçînitene, vîjnayene, bêznayene
m. weçînîtis, vîjnayis, beznayis, weçînayis, bêznayis n.
jiber h. ezbere, ezber ra
m. ezber n.
jibêr rd. weçînitox, vîjnayox
jiber kirin tg. ezber kerdene, xîtiknayene, xitimnayene
jiberçûyî rd. versîyaye
jibergir m/n. fotokopîcî, pisknîgarwan n.
jibergirî m. fotokopî, pisknîgar n.
jiberker rd. ezberker, ezberri
jiberkerî m. ezberkerîye, ezbercîyîye, ezbercîyênî m.
jiberxwe rd./h. xover, spontane, xoverbîyayis, bixo, xoser
jiberxwe hêvotî rd. otodîdakt, xobandekerde, xoperwerdekerde
jibîrbûn m. vîrîrabîyayis n.
jibîrbûnî m. vîrîrabîyayisîye m.
jibîrkirî rd. vîrîrakerde, vîrîrasîye
jibîrkirin m. vîrîkerdis, vîrîrasîyayis n.
jibona pêq. seba, qandê, lî, serba, qaydê, semedê ..., sebeta, serva, semeta, sava
jibonî pêq. seba, qandê, lî, serba, qaydê, semedê ..., sebeta, serva, semeta, sava
jiboyî pêq. seba, qandê, lî, serba, qaydê, semedê ..., sebeta, serva, semeta, sava