Encamên lêgerînê
ji hêla h 1. -den taraf 2. itibarıyla * ji hêla zanînê ve bilgi itibarıyla
ji hêla (yekî) ve aracılığıyla, tarafından
ji hêla ... ve 1) -e bakımından, -e göre * ji hêla zanistê ve bilim bakımında 2) tarafında (eliyle, aracılığıyla) * ji aliyê Alî ve hatiye tijekirin Ali tarafında doldurulmuş
ji hêla çepê de soldan, sol taraftan
ji hêla cestî ve bedenen
ji hêla dînî ve din bakımından, dinen
ji hêla diravan ve paraca
ji hêla gelekan ve çokllarınca
ji hêla madî ve maddeten, maddî bakımdan
ji hêla manewî ve manen, manevî olarak
ji hêla min ve tarafımda
ji hêla xwe ve hesabına * jixwe ez ji hêla xwe ve bi ber dikevim zaten ben kendi hesabıma üzülüyorum
ji hêla zehf kesî ve çoklarınca
ji hêla... 1) -e tarafından * ji hêla dostên xwe ve pir tê hezkirin dostları tarafından çok seviliyor 2) -e yönden