Encamên lêgerînê
ji binî h 1. dipten 2. temelden 3. kökten 4. sırf, kökten, tümden * ev gotin ji binî fir e bu söz sırf yalandır 5. esasen * ji binî de dizanibû ku wê ev tişt neçe serî bu işin olmayacağını esasen biliyordu
ji binî çûn l/bw mahvolmak, tümden yanmak
ji binî de ketinê heta serî safî kirin (bir servetin) altından girip üstünden çıkmak * ji binî de kete serweta bavê ku ji re mabû, heta serî safî kir babasından kalan servetin altından girip üstünden çıkmıştı
ji binî de rêş kirin l/bw silip süpürmek, çalmak * ketine malê ji binî de rêş kirine eve girip silip süpürmüşler
ji binî de vir bûn aslı astarı (veya aslı faslı) olmamak
ji binî heta bi serî dipten tepeye, dip doruk
ji binî hilqetandin diplemek, kökten koparmak
ji binî vir bûn l/bw kökten yalan, temeli olmayan iftira
ji binî vir e kökten yalan
ji binî derketin (biwêj) berpirsyariya xwe bi cih anîn, ji binbariyê revîn. hinekî zehmet kişand, lê ji bini jî derket. me ew qas peyrnan û soz dabûn hev, lê wî îtikar kir û ji binî derket.
ji binî ve (biwêj) ji aliyê binî ve, ji jêr ve, bi temamî.
ji wêjeyê: Rojnameya emerîkî Waşington Posta duhî belav kir ko sê balafirên bulxarî yên tejî çekên sivik û giran li balafirxaneya Silêmanîyê danîne. Berdevkê resmî yê hêzên pêşmergeyên Kurdistanê Cebar Yawerî îro got ew nûçe ji binî ve ne rast û derew e..
Bide ber: bi ti şêweyî.
ji: ji + bin + î + ve
ji binî ve bûn (biwêj) ji bo kesên ku karên xwe ne eşkere û bi xayînî dimeşînin tê gotin. kazim mirovekîji binî ve ye. mirov nikare pê bawer be.
ji binî ve rêç kirin (biwêj) hemû xelas kirin. heya em hatin, dilbirîn hemû xwarinji binî ve rêç kiribû jî.
ji binî h. bingeh ra, hîm ra, binase ra, esasen, binaçe ra, bin ra