Encamên lêgerînê
ji ber vê h -den dolayı, -den ötürü, binaen
bu yüzden ber (yekî) ve -den yana, -e kalırsa * ji ber min ve xweşhelal be benden yana helâl olsun
ji ber vê qasê h -den dolayı, -den ötürü, binaen
ji ber vê yekê bu yüzden, mamafih.
h bundan dolayı, bundan ötürü, dolayısıyla, bunun üzerine, binaenaleyh
bu yüzden, -den dolayı, -den ötürü, münasebetiyle
ji ber vê hinde since, as
ji ber vê yekê that is why, for this reason, therefore
ji ber vê naye ra, naye ser ro, naye ser
ji ber vê qasê naye ra, naye ser ro, naye ser