Encamên lêgerînê
jehrdayî rd 1. zehirlendirilmiş, ağılanmış (kimse) 2.m zehirleme
jehrdayî bûn l/ngh ağılanmak, zehirlenmek
zehirlenmek
jehrdayî kirin l/gh ağılamak, zehirlemek
zehirlemek
jehrdayîbûn m ağılanma, zehirlenme
jehrdayîkirin m ağılama, zehirleme