Encamên lêgerînê
jêçûyî (i) rd yenik, mağlûp
jêçûyî (ii) rd tiksinmiş, bıkmış olan
jêçûyî (iii) rd silik
jêçûyîn (i) m yeniliş, mağlûp oluş, kaybediş (oyunda)
jêçûyîn (ii) m 1. (bir şeyden) tiksiniş 2. bıkış, kesiliş, yemekten kesilme 3. kanıksayış, usanış (bıkınlık getirme)
jêçûyîn (iii) m 1. gitme (bir şey zarar görmüş olma) 2. siliniş 3. (bir şeyden) eksiliş 4. çıkma (giderilme, yok olma) 5. çıkma (akıl, iç, hatır gibi kelimelerle; unutma) 6. çıkma (görünüş veya belli bir durumda olma)
jêçûyîn (iv) m kaçma (sızış)
jêçûyîn (v) m sönüş
jêçûyîn (vi) m 1. boş oluş 2. -den geçiş
jêçûyî (rengdêr) (Binihêre:) jê
jêçûyî rd. esterite, cirasîyaye, cirasîye