Encamên lêgerînê
jê tehm girtin l/bw (bir şeyden) tat almak, zevk almak, (bir şeyin) zevkine varmak