Encamên lêgerînê
jê sadir nebûn l/bw (bir kimseden bir şey) çıkmamak, olmamak