Encamên lêgerînê
jê poşman bûn l/bw (bir şeyden) pişmanlık duymak