Encamên lêgerînê
jê bûn (ii) l/ngh 1. kesilmek, kopmak * destê wî jê bûye eli kopmuş * tiliya wî jê bû parmağı kesildi 2. kopmak (yerinden ayrılmak) * destiyê cezweyê jê bûye cezvenin sapı kopmuş 3. kopmak (gövdeden ayrılmak) * di şer de çîmê wî jê bûye savaşta bacağı kopmuş * ji ber bagerê guliyên daran tev jê bûne fırtınadan dolayı ağacın dalları kopmuş 4. -den kesilmek (bir şeyden kesilmek) * ji nan û avê bûn yemeden içmeden kesilmiş 5. ayrılmak, bırakmak, kopmak (terk etmek) * paşiyê ji wan bû sonunda onlardan koptu 6. sökülmek