Encamên lêgerînê
jê şerm kirin l/bw 1. (birinden) utanmak 2. (birinden) çekinmek, çekinilmek * ji bo min rewşeke ku ez jê şerm bikim nîn e benim için çekinilecek bir durum yoktur 3. -den utanç duymak