Encamên lêgerînê
imza 1. destnîşan, şanenav, navîş, îmze *mektubun sonunda imzası vardı di dawiya nameyê de îmzeya wî hebû 2. navîş, şanenav, îmze (ji bo karî îmzekirini) 3. nav (nivîskar û hunermenden ku nav û deng dane) (mec) *dergide ünlü imzalar da var di kovarî de navin navdar jî hene m
imza atmak îmze avêtin (tiştekî)
imza etmek navîş kirin, îmze kirin
imza günü roja îmzeyê
imza kâğıdı kaxizê îmzeyan
imza sahibi 1) xwediye îmzeyê (kesi ku îmze­ya xwe avitiye tiştekî) 2) xwedî nav (kesi ku di warekî de xwedî îtibar e û navdar bûye) 3) xwedî nav, xweyê nav (kesi ku di weşanin mîna di rojname û kovar bi navi xwe nivîs dinivîse)
imza toplamak îmze berhev kirin, îmze civandın
imza vermek îmze dan
imzalama navîşkirin, îmzekirin m
navîşkirin, îmzekirin m
imzalamak 1. navîş kirin, îmze kirin (îmze­ya xwe avitin belgeyeke, an jî nivîsareki) 2. navîş kirin, îmze kirin (bi hêmayekê daniriya berhemi aşkere kirin) 3. navîş ki­rin, îmze kirin (berhemeke xwe ji bo bîreweriyê îmze kirin)
1. navîş kirin, îmze kirin (îmzeya xwe avêtin belgeyekê, an jî nivîsarekê) 2. navîş kirin, îmze kirin (bi hêmayekê danêriya berhemê aşkere kirin) 3. navîş kirin, îmze kirin (berhemeke xwe ji bo bîreweriyê îmze kirin)
imzalanmak hatin navîşkirin, hatin îmzeki­rin l/tb
hatin navîşkirin, hatin îmzekirin l/tb
imzalatmak dan navîşkirin, dan îmzekirin l/lb
dan navîşkirin, dan îmzekirin l/lb
imzalayıcı, imzalayan navîşker, îmzekirox, îmzeavêj, îmzeker nd/rd
imzalayın (imzalayan) navîşker, îmzekirox, îmzeavij, îmzeker nd/rd
imzalayış navîşkirin, îmzekirin (kar û awayê îmzekirini) m
navîşkirin, îmzekirin (kar û awayê îmzekirinê) m
imzalı 1. navîşdrar, navîşkirî, biîmze, îmzekirî 2. binav (berhem û nivîsara ku nivîskarî wi diyarkirî ye) rd
1. navîşdrar, navîşkirî, biîmze, îmzekirî 2. binav (berhem û nivîsara ku nivîskarê wê diyarkirî ye) rd
imzasız 1. binavîş, biîmze, îmzenekirî 2. binav (berhem û nivîsara ku nivîskarî wi ne diyarkirî ye) rd
1. bênavîş, bêîmze, îmzenekirî 2. bênav (berhem û nivîsara ku nivîskarê wê ne diyarkirî ye) rd
imzayı basmak (veya imzayı çakmak) îmzeya xwe avitin (tiştekî), îmzeya xwe li xistin