Encamên lêgerînê
imren xwezî, bij, micêz m
xwezî, bij, micêz m
imrence tişt an jî kesê ku xwezî pê tê kirin
tişt an jî kesê ku xwezî pê tê kirin
imrendirme 1. bijandin, qeridandin 2. xwezandin m
1. bijandin, qeridandin 2. xwezandin m
imrendirmek 1. bijandin, qeridandin 2. xwezandin l/gh
1. bijandin, qeridandin 2. xwezandin l/gh
imrenilmek 1. hatin bijandin, hatin qeridan­din 2. hatin xwezandin, xwezî pê hatin ki­rin l/tb
1. hatin bijandin, hatin qeridandin 2. hatin xwezandin, xwezî pê hatin kirin l/tb
imrenme 1. bijîn, qeridîn, dilçûn 2. xwezî pêhatin, xwezîpêanîn m
1. bijîn, qeridîn, dilçûn 2. xwezîpêhatin, xwezîpêanîn m
imrenmek 1. (dil) bijîn, (dil) qeridîn, dil çûn *kebabları görünce öyle bir imren­dim ki gava min kebab dîtin wisa dilê min bijiya wan (an jî gava min kebab dîtin ez bijîm wan) *bu yaşına rağmen hâlâ kız­lara imreniyor di vî temenî de hîna jî di­li wî dibije keçikan 2. xwezî pê hatin, xwezî pê anîn (tişt an jî kesê ku mirov diecibîne û dixwaze bişibe wî) *onun bu çalışkanlığına imreniyorum ez xweziya xwe bi vê jêhatîbûna wê tînim I/bw
1. (dil) bijîn, (dil) qeridîn, dil çûn * kebabları görünce öyle bir imrendim ki gava min kebab dîtin wisa dilê min bijiya wan (an jî gava min kebab dîtin ez bijîm wan) * bu yaşına rağmen hala kızlara imreniyor di vî temenî de hîna jî dilê wî dibije keçikan 2. xwezî pê hatin, xwezî pê anîn (tişt an jî kesê ku mirov diecibîne û dixwaze bişibe wî) * onun bu çalışkanlığına imreniyorum ez xweziya xwe bi vê jêhatîbûna wê tînim l/bw
imrenti xwezî, bij, micêz m
xwezî, bij, micêz m
imrenme werrek (n)
imrenti werrek (n)