Encamên lêgerînê
improve sererastkirin
Baş kirin. Pêşve birin. Nirxa wê zêde kirin. Binirx kirin. Rast kirin. Zêde kirin. Tîmar kirin, îsleh kirin