Encamên lêgerînê
ilimdar rd 1. bilgi sahibi, ilim sahibi 2. nd/nt âlim, bilim adamı
ilimdarî m âlimlik