Encamên lêgerînê
işine gelmek li hesabê (yekî) hatin, aqilê (yekî) birin
işine gelmek (gelmemek) Li hesabê (yekî) hatin (nehatin). Aqilê (yekî) birîn (nebirîn).