Encamên lêgerînê
huysuz cirnexweş, bêcir, cirxerab, serkêş, xûynepak, bêxulq, arûnî, berzeq, şemûs, tebîetnexweş, exlaqnexweş (kesê ku muemeleya bi wan re ne xweş e) rd
huysuz olmak cirnexweş bûn, exlaqê (yekî) ne xweş bûn, bêxulq bûn
huysuzca bêcirane, xûynepakane, bi cirnexweşî, bi bêcirî, bi serkêşî, bi xûynepakî rd/h
bêcirane, xûynepakane, bi cirnexweşî, bi bêcirî, bi serkêşî, bi xûynepakî rd/h
huysuzlanma cirnexweşîbûn, bêcirîbûn, serkêşîbûn, arûnîbûn, bêxulqbûn, xûynepakîbûn m
cirnexweşîbûn, bêcirîbûn, serkêşîbûn, arûnîbûn, bêxulqbûn, xûynepakîbûn m
huysuzlanmak cirnexweşî bûn, bêcirî bûn, serkêşî bûn, arûnî bûn, şemûsî bûn, bêxulq bûn, xûynepakî bûn, moc pê girtin l/ngh
cirnexweşî bûn, bêcirî bûn, serkêşî bûn, arûnî bûn, şemûsî bûn, bêxulq bûn, xûynepakî bûn, moc pê girtin l/ngh
huysuzlaşma cirnexweşbûn, bêcirbûn, serkêşîbûn, arûnîbûn, xûynepakbûn m
cirnexweşbûn, bêcirbûn, serkêşîbûn, arûnîbûn, xûynepakbûn m
huysuzlaşmak cirnexweş bûn, bêcir bûn, serkêşî bûn, arûnî bûn, bêxulq bûn, xûynepak bûn *çocuk büyüdükçe huysuz­laşıyor kurik her çiqas mezin dibe cirnexweş dibe l/gh
cirnexweş bûn, bêcir bûn, serkêşî bûn, arûnî bûn, bêxulq bûn, xûynepak bûn * çocuk büyüdükçe huysuzlaşıyor kurik her çiqas mezin dibe cirnexweş dibe l/gh
huysuzlaştırma cirnexweşkirin, bêcirkirin, serkêşîkirin, arûnîkirin, bêxulqkirin m
cirnexweşkirin, bêcirkirin, serkêşîkirin, arûnîkirin, bêxulqkirin m
huysuzlaştırmak ciniexweş kirin, bêcir kirin, serkêşî kirin, arûnî kirin, bêxulq kirin l/gh
cirnexweş kirin, bêcir kirin, serkêşî kirin, arûnî kirin, bêxulq kirin l/gh
huysuzluk cirnexweşî, bêcirî, serkêşî, xûynepakî, cirxerabî, arûnîtî, bêxulqî, tebîetnexweşî, exlaqnexweşî m
huysuzluk etmek cirnexweşî kirin, serkêşî kirin, arûnîtî kirin