Encamên lêgerînê
huy 1. xûy, kurm, mişwar, xislet, sem, cir *can çıkar da huy çıkmaz bawer bike ku çiya ji cihê xwc diçe lê kurmê tasan ji însan naçe 2. mişwar, kurm, xûy, micir, adet, tebîet (ji bo tiştê ku bûye mîna adet) n
huy canın altındadır kurmê şîrî heta pîrî
huy edinmek ji xwe re kirin kurm, ji xwe re kirin mişwer, ji xwe re kirin xûy
Ji xwe re kirin kurm. Ji xwe re kirin mişwer.
huylandırmak 1. jê re şik çêkirin 2. jê dan initandin l/bw
1. jê re şik çêkirin 2. jê dan initandin l/bw
huylanma xurîtîk, xidîk, qîdîq m
xurîtîk, xidîk, qîdîq m
huylanmak 1. bi xwe şik bûn, jê re şubhe çêbûn, jê re şik çêbûn, jê re saw çê bûn *ayak sesleri duyarak huylanmış sabaha dek uyumamış ji ber repîna lingan jê re saw çêbûbûn û hetanî serê sibehê raneketiye *adamı görür görmez huylandı camêr dît ne dît bi xwe şik bû l/bw 2. jê enitîn l/ngh, çixrî bûn l/ngh, xidîkî bûn l/b w, jê xûy girtin l/bw, xûy pê ketin l/b w, xurîtîka (yekî) hatin l/b w, xurîtîk hatin (yekî) l/bw, qîdîq hatin (yekî) l/bw, qîdîq jê hatin l/bw *diş gıcırtısından huylanıyor ji qirçeqirça diranan diinitîne 3. veciniqîn, tirsîn (ji bo heywanan) l/gh
1. bi xwe şik bûn, jê re şubhe çêbûn, jê re şik çêbûn, jê re saw çê bûn * ayak sesleri duyarak huylanmış sabaha dek uyumamış ji ber repîna lingan jê re saw çêbûbûn û hetanî serê sibehê raneketiye * adamı görür görmez huylandı camêr dît ne dît bi xwe şik bû l/bw 2. jê enitîn l/ngh, çixrî bûn l/ngh, xidîkî bûn l/bw, jê xûy girtin l/bw, xûy pê ketin l/bw, xurîtîka (yekî) hatin l/bw, xurîtîk hatin (yekî) l/bw, qîdîq hatin (yekî) l/bw, qîdîq jê hatin l/bw * diş gıcırtısından huylanıyor ji qirçeqirça diranan diinitîne 3. veciniqîn, tirsîn (ji bo heywanan) l/gh
huylu 1. xûypak, cirxweş, tebîetxweş *ba­basından daha iyi huylu birisi ew ji bavê xwe xûypaktir e *kötü huylu bir ço­cuk zarokekî cirnexweş 2. şikber, gumanber 3. cinoqî, cinoyî, şemûs (ji bo heywana tirsonek) *huylu at hespê cinoqî rd
1. xûypak, cirxweş, tebîetxweş * babasından daha iyi huylu birisi ew ji bavê xwe xûypaktir e * kötü huylu bir çocuk zarokekî cirnexweş 2. şikber, gumanber 3. cinoqî, cinoyî, şemûs (ji bo heywana tirsonek) * huylu at hespê cinoqî rd
huysuz cirnexweş, bêcir, cirxerab, serkêş, xûynepak, bêxulq, arûnî, berzeq, şemûs, tebîetnexweş, exlaqnexweş (kesê ku muemeleya bi wan re ne xweş e) rd
huysuz olmak cirnexweş bûn, exlaqê (yekî) ne xweş bûn, bêxulq bûn
huysuzca bêcirane, xûynepakane, bi cirnexweşî, bi bêcirî, bi serkêşî, bi xûynepakî rd/h
bêcirane, xûynepakane, bi cirnexweşî, bi bêcirî, bi serkêşî, bi xûynepakî rd/h
huysuzlanma cirnexweşîbûn, bêcirîbûn, serkêşîbûn, arûnîbûn, bêxulqbûn, xûynepakîbûn m
cirnexweşîbûn, bêcirîbûn, serkêşîbûn, arûnîbûn, bêxulqbûn, xûynepakîbûn m
huysuzlanmak cirnexweşî bûn, bêcirî bûn, serkêşî bûn, arûnî bûn, şemûsî bûn, bêxulq bûn, xûynepakî bûn, moc pê girtin l/ngh
cirnexweşî bûn, bêcirî bûn, serkêşî bûn, arûnî bûn, şemûsî bûn, bêxulq bûn, xûynepakî bûn, moc pê girtin l/ngh
huysuzlaşma cirnexweşbûn, bêcirbûn, serkêşîbûn, arûnîbûn, xûynepakbûn m
cirnexweşbûn, bêcirbûn, serkêşîbûn, arûnîbûn, xûynepakbûn m
huysuzlaşmak cirnexweş bûn, bêcir bûn, serkêşî bûn, arûnî bûn, bêxulq bûn, xûynepak bûn *çocuk büyüdükçe huysuz­laşıyor kurik her çiqas mezin dibe cirnexweş dibe l/gh
cirnexweş bûn, bêcir bûn, serkêşî bûn, arûnî bûn, bêxulq bûn, xûynepak bûn * çocuk büyüdükçe huysuzlaşıyor kurik her çiqas mezin dibe cirnexweş dibe l/gh
huysuzlaştırma cirnexweşkirin, bêcirkirin, serkêşîkirin, arûnîkirin, bêxulqkirin m
cirnexweşkirin, bêcirkirin, serkêşîkirin, arûnîkirin, bêxulqkirin m
huysuzlaştırmak ciniexweş kirin, bêcir kirin, serkêşî kirin, arûnî kirin, bêxulq kirin l/gh
cirnexweş kirin, bêcir kirin, serkêşî kirin, arûnî kirin, bêxulq kirin l/gh
huysuzluk cirnexweşî, bêcirî, serkêşî, xûynepakî, cirxerabî, arûnîtî, bêxulqî, tebîetnexweşî, exlaqnexweşî m
huysuzluk etmek cirnexweşî kirin, serkêşî kirin, arûnîtî kirin
huyu huyuna suyu suyuna (uygun) wekî hev in loma li hev geriyan e, du serî ne weka hev bin naçin ser balîfekê
huyu huyuna suyu suyuna uygun Du serî ne wekî hev bin naçin ser balîfê. Wekî hev in loma li hev geriyane.
huyu suyu kurm û tebîetê (yekî)
Kurm û tebîetê (yekî).
huyuna suyuna gitmek bi destê (yekî) re çûn, bi destê (yekî) re hatin
Bi şeyê (yekî) re çûn. Bi kurm û kirasê (tebîetê) (yekî) çûn. Bi destê (yekî) re çûn (hatin). Newq jê re zirav kirin.
huyundan vazgeçmek kurmê xwe terikandin, terka kurmê xwe kirin
Kurmê xwe terikandin. Terka kurmê xwe kirin.
huyundan vaz­geçmemek kurmê (yekî) jê neçûn
huyunu bilmek bi kurmê (yekî) zanîn, bi exlaqê (an jî tebîetê yekî) zanîn
huyunu düzeltmek cira xwe xweş kirin, kurmê (an jî tebîetê) xwe xweş kirin
Cira xwe xweş kirin. Kurmê (tebîetê) xwe xweş kirin.
huyunu öğrenmek bi ser kurmê (yekî) ketin
Bi ser kurmê (yekî) ketin.
huyunu suyunu bilmek Bi kurmê (yekî) zanîn. Bi exlaqê (yekî) zanîn.
huyaene (Zazaki) (lêker) kenîn
huyayene (Zazaki) (lêker) kenîn
huynayene (Zazaki) (lêker) kenandin
huynîyayene (Zazaki) (lêker)hatin kenandin
huy (n) bakınız: huye (n)
huyayene gülmek
huyayêne bakınız: huyayene
huyayîs (n) bakınız: huyayîş (n)
huyayîş (n) gülme, gülüş
huye (n) kürek
(n) gülme, gülüş
huyey vewri (n) bakınız: huyeyê vewre (n)
huyeyê vewre (n) sıyırga
huyî (n) bakınız: huye (n)
huynayene güldürmek
huynayêne bakınız: huynayene
huynayîş (n) güldürme