Encamên lêgerînê
hokera awakî rz durum belirteci
hokera çawanî (an jî çawaniyê) rz niteleme zarfı (veya belirteci)
hokera çendahî rz nicelik belirteci
hokera cih û hindavê (an jî bergehê) rz yer ve yön belirteci
hokera cihkî (an jî cihî) rz yer belirteci, yer zarfı
hokera çiqasî rz nicelik zarfı
hokera çûbûyî (an jî çêkirî) rz türemiş zarf
hokera daxwaziyê rz istek belirteci
hokera demkî (an jî demîn) rz zaman belirteci (veya zarfı)
hokera erênî rz tasdik belirteci, olumluluk belirteci
hokera gumanî rz/nd tahmin belirteci
hokera jimarî rz sayı belirteci
hokera mêjerî rz miktar bildiren zarf
hokera neyînî (an jî neyîniyê) rz olumsuzluk belirteci
hokera pêşanî rz gösterme zarfı
hokera pirsyarkî rz soru belirteci, soru zarfı
hokera sade rz yalın yalın zarf
hokera wesfîn rz niteleme zarfı (veya belirteci)
hokera xurtkirî rz pekiştirmeli zarf
hokera awakî n. rz. dîyarkerê rewse, zerfê rewse n.
hokera çawahîn n. rz. dîyarkerê çitoyîye, zerfê çitoyîye, dîyarkero wesfin, dîyarkerê senênîye n.
hokera çêbûyî n. rz. dîyarkero viraste, zerfo viraste n.
hokera çedahî n. rz. dîyarkerê çiqasî, zerfê çiqasî n.
hokera çêkirî n. rz. dîyarkero viraste, zerfo viraste n.
hokera çiqasî n. rz. dîyarkerê çiqasî, zerfê çiqasî n.
hokera daxwazê n. rz. dîyarkerê wastîsî, dîyarkerê wazî n.
hokera daxwazîyê n. rz. dîyarkerê wastîsî, dîyarkerê wazî n.
hokera demî n. rz. dîyarkerê de m., zerfê de m., dîyarkerê zemanî, dîyarkerê tawî n.
hokera demkî n. rz. dîyarkerê de m., zerfê de m., dîyarkerêzemanî, dîyarkerêtawî n.
hokera jimarî rz. dîyarkerê hûmarî, zerfê hûmarî n.
hokera neyînî n. rz. dîyarkerê nêyîye, zerfê nêyîye n.
hokera pirsyarkî n. rz. dîyarkerê perse, zerfê perse n.
hokera rîhkî n. rz. dîyarkerê cayî, zerfê cayî n.
hokera sade n. rz. dîyarkero sade, zerfo sade n.
hokera wesfîn n. rz. dîyarkerê çitoyîye, zerfê çitoyîye, dîyarkero wesfin, zerfê senênîye, dîyarkerê senênîye n.