Encamên lêgerînê
hogirî hev bûn l/bw (birbirine) alışmak
(birbirine) alışmak