Encamên lêgerînê
histû bnr stû
histûfirî bnr stûfirî
histûkur bnr stûkur
histûmal m atkı, kaşkol, boyunluk
histûn m sütun
histûr rd 1. kalın 2. kalın, kaba
histûrî mec/m 1. kabalık 2. zülüm
histûrî ji gayê cot re namîne zülüm kimseye kalmaz
histûrîkirin l/gh kabalık etmek
histû m. ana. vile, ustkure, stukure, mil, milîstik, vîye, vî