Encamên lêgerînê
hiretîq m kahkaha
hiretîq jê çûn kahkaha atmak
hiretîq ketin (yekî) kahkaha batlatmak
hiretîqî m fıkırdama, cilve
hiretîqî kirin l/gh fıkırdamak (cilve yapmak)
hiretîqîkirin m fıkırdama (cilve yapma)