Encamên lêgerînê
hinga nd o vakit, o zaman
hingafî saplantı.
hingaftî rd 1. vuruk, darbe yemiş olan 2. dövülmüş, vuruk 3. yara kapmış
hingaftin saplamak, nişanı tutturmak.
m 1. vurma 2. dövme (vurarak canını acıtma) 3. dövme (topa tutma) 4. vurma (silâhla yaralama, öldürme) 5. dokunma, temas etme, el değdirme 6. dokunma (insan içine işleme, batma, koyma) 7. değdirme, isabet, isabet etme, tutturma 8. ekleştirme, vurma, aşk etme 9. yara kapmak
l/gh 1. vurmak * armanc hingaft hedefi vurdu (amaçladığı şeye tam vurmak) 2. dövmek (vurarak canını acıtmak) 3. dövmek (topa tutmak) * tankê bi topan kel dihingaft tank kaleyi toplarıyla dövüyordu 4. vurmak (silâhla yaralamak, öldürmek) 5. dokunmak, temas etmek, el değdirmek 6. dokunmak (insan içine işlemek, batmak, koymak) * hin peyvên te meriv dihingivînin senin bazı kelimelerin insana dokunuyor* gotinên wî ez hingaftim sözleri bana dokundu 7. değdirmek, isabet etmek, tutturmak, vurmak (rast getirmek, hedefi vurmak) * kevir dakir lê nehigaft taşı attı ama tutturamadı 8. ekleştirmek, vurmak, aşk etmek 9. yara kapmak
hingam m zaman, vakit
hingame m hengame, şamata
hingandin m 1. gümletme, gümbürdetme, gümbürdetiş gürletme 2. aşkla oynama, kendini kaptırma, girişme
l/gh 1. gümletmek, gümbürdetmek, gürletmek 2. aşkla oynamak, kendini kaptırmak, girişmek * hingandin govendê halaya bir kendini kaptırmış ki
hinganê nd o zaman
hinganî nd o zaman, o sırada
hingav h bazen
hingavî nd o zaman, o sırada
hingavtin bnr hingaftin
hinga hoker wê demê, wî çaxî, wî wextî, wê gavê: Hingê min ew nas kir..
Herwiha: hinga hînga hîngê. Pirsa wê: kengî kengê kinga kingê kînga çi demê çi gavê çi çaxî çi wextî
hingaftî (rengdêr) hingivandî, lêxistî, lêdayî.
ji: hingaft + -î
hingaftin (lêker) zecirandin,. Tewîn: -hingêv-.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: هنگافتن
hingaftin/dihingêve/bihingêve [I] 1. zecirandin 2. lê dan *"dema hingavtina kerê tê, nanê cotyarî dixwe"
[II] 1. di cihê nîşankirî de lê xistin 2. gihandin îstiqameta rast
hingandin (lêker)gurmandin, rin gandin, xurmandin, himandin, dingandin, xumiandin, ringandin, hingaftin, lêdan, nepixandin, werimandin, perçivandin, pif dan. Tewîn: -hingîn-.
ji: hing +-andin
hinganî (navdêr, mê) wê hingê, hingavî, hinge, hinga, wê gavê, wê çaxê, hingê.
ji: hing +-anî
hingavtin gurzek bi tiştekî bikevit û ziyan bi gehitê, birîndarkirin, lêdan, lêxistin, :firoke!ikênan firokek hingaft bdn, :ez di hingêvim em di hingêvîn tu di hingêvî hûn di hingêvin ew di hingêve, itewan di hingêvin, pr, :dê bi + bdn bdb, :di hingaft di hingaftin db dûr, :hingavtibû … bûn (f), :bi hingêve bi hingêvin
hingaftin berühren
erreichen
schlagen
hinga g. o taw, a game., o çax, o zeman
hingaftin tg. piro dayene, kuyene, kutene, ci repnayene
tg. re dginayene, piro ginayene, îsabet kerdene, ere dginayene, dginayene
m. îsabet, piroginayis, redginayis n.
hingam rd. munasib, destdaye, minasib
hinganî h. o taw, a game., o çax, 0 zeman
hingavî h. a game de, a hêne de
hingavtin tg. re dginayene, piro ginayene, îsabet kerdene, ere dginayene, dginayene