Encamên lêgerînê
hilfirandin (ii) m 1. uçurma, uçuşturma 2. uçurma (kellesini vurma) 3. yükseltme (fiyatlar vb. için)
l/gh 1. uçurmak, uçuşturmak 2. uçurmak (kellesini vurmak) * serê wî hilfirandin kellesini uçurdular 3. yükseltmek (fiyatlar vb. için)