Encamên lêgerînê
hile 1. dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise 2. hile (gava ku tiştekî bêqîmet dikin tiştekî din) *bu süt­te hile var di vî şîrî de hîle heye m
hile hurda bil­mez fen û benan nizane, şek û pekan nizane, hîle xurde nizane, hîle xurde li balê tu­ne
hile hur­da fen û ben, şek û pek, dek û pîk, fir û fistan, fen û fol, hîle xurde
hile yapmak 1) hîle kirin, dek û dolab ki­rin 2) hîle kirin (tiştekî)
hilebaz hilebaz, delkbaz, fendoyî, xapînok rd
hîlebaz, delkbaz, fendoyî, xapînok rd
hilebazlık hîlebazî, delkbazî, fendoyîtî m
hîlebazî, delkbazî, fendoyîtî m
hileci fenek, hilebaz, hîlekar, delkbaz, fen­doyî, dexel, xapînok, felbaz rd
fenek, hîlebaz, hîlekar, delkbaz, fendoyî, dexel, xapînok, fêlbaz rd
hilecilik fenekî, hîlebazî, hîlekarî, delkbazî, fendoyîtî, dexelî, xapînokî, felbazî m
fenekî, hîlebazî, hîlekarî, delkbazî, fendoyîtî, dexelî, xapînokî, fêlbazî m
hilekâr fenek, delkbaz, fendoyî, finasker, lêbok, xapînok, firibaz, hilebaz, dewlok, rîpkar, fetbaz, sexrbaz, hîlekar rd
fenek, delkbaz, fendoyî, finasker, lêbok, xapînok, firîbaz, hîlebaz, dewlok, rîpkar, fetbaz, sexrbaz, hîlekar rd
hilekârlık fenekî, delkbazî, finaskerî, lêbokî, fendoyîtî, firîbazî, hîlebazî, hîlekarî, dewlokî, rîpkarî, fetbazî, sexrbazî, xapînokî m
fenekî, delkbazî, finaskerî, lêbokî, fendoyîtî, firîbazî, hîlebazî, hîlekarî, dewlokî, rîpkarî, fetbazî, sexrbazî, xapînokî m
hileli hîledar, bihîle (ku tiştek li nava tiştekî xistibûn) *hileli süt şîrê hîledar rd
hileli iflâs iflasa hîledar hiq
hilesi hurdası yok hîle û xurde tê tune
hilesiz 1. bêdek, bêxap, bêhîle, bêfen 2. bêhîle *hilesiz benzin benzîna bêhîle rd
1. bêdek, bêxap, bêhîle, bêfen 2. bêhîle * hilesiz benzin benzîna bêhîle rd
hile kirin l/gh uyumak (çocuk dilinde)
hilehî m Hristiyanlık
hilekêş bnr bêhnefişk
hilekirin m uyuma (çocuk dilinde)
hilet m takat
hile hîle (n), oyn (n)
hilekar hîlekar (n), -e; hîlebaz, -e; fêlbaz, -e, oyniker, -e
hilekarlık hîlekarîye (m), hîlebazîye (m), fêlbazîye (m)