Encamên lêgerînê
hildan m 1. kaldırma, kaldırış (bulunduğu yerden alma) 2. kaldırma (yukarı doğru hareket ettirme) 3. yükseltme (yükseğe çıkarma) 4. yükseltme (sesini yükseltmek gibi) 5. açma, kaldırma (bir çeyin kapağını veya örtüsünü kaldırma) 6. açma (engeli kaldırma) 7. kaldırma, alma (bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırma) 8. alma (bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırma) 9. alma (yanında bulundurma) 10. alma 11. alma (yanına alma) 12. çemreme sıvama (kol veya paça için; yukarıya çekip toplama veya kıvırma) 13. içine alma, sığdırma 14. kaplama (yayılıp doldurma, etkisinde bırakma) 15. tartma (güreşçiyi kucağına alıp ayağını yerden kesme)
l/gh 1. kaldırmak (bulunduğu yerden almak) 2. kaldırmak (yukarı doğru hareket ettirmek) 3. yükseltmek (yükseğe çıkarmak) 4. yükseltmek * dengê xwe hilde sesini yükseltti 5. açmak, kaldırmak (bir çeyin kapağını veya örtüsünü kaldırmak) * perdeyê hilde perdeyi aç 6. açmak (engeli kaldırmak) 7. kaldırmak, almak (bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak) * agir bi maşikê hilda ateşi maşa ile aldı 8. almak (bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak) * here ji dibistanê zarok hilde bîne okuldan çocuğu al gel 9. almak (yanında bulundurmak) 10. almak * te çend şekir hilda? kaç şeker aldı? 11. almak (yanına almak) 12. çemremek sıvamak (kol veya paça için; yukarıya çekip toplamak veya kıvırmak) * dawa xwe hilda eteğini çemredi * milên xwe hildan kollarını sıvadı 13. içine almak, sığdırmak * ev erebe bîst kesî hildide bu araba yirmi kişiyi alıyor 14. kaplamak (yayılıp doldurmak, etkisinde bırakmak) * berfê her derê hildaye her tarafı kar kaplamış 15. tartmak (güreşçiyi kucağına alıp ayağını yerden kesmek)
hildan ba (an jî nik) xwe yanına aldırmak
hildan bin çekan silâh altına almak, askere almak
hildan bin pirsan sorguya çekmek
hildan cem xwe yanına almak
hildan destê xwe ele almak
hildan jorê yukarı kaldırmak
hildan milê xwe çizmeleri çekmek
1) sırtına almak, sırtlamak 2) sırtlamak (sorumluluğunu, geçimini, yükünü üzerine almak) (tiştek)
hildan nik xwe yanına aldırmak
hildan pişta xwe sırtına almak, sırtlamak
hildan taqîbatê takibe almak
hildan û danîn 1) ölçüp biçmek 2) işlemek * hûn disa berê erdê xwe hilînin û deynin siz yine kendi ürününüzü kendiniz işleyin * hildane ser darê dikin di bin de bibirin guliyan ayağını kaydırmak * hilde xwe!argo yavaş gel, yavaş ol * hilde xwe ji te de nekeveargo cart kaba kâğıt
hildan (lêker)(navdêr, mê) bilind kirin, rakirin, hewa xistin, berz kirin, hilkirin, rakirin: Alaya Kurdistanê hildaye. bijartin, jê girtin, tercih kirin, hilbijartin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: هلدان.
Herwiha: heldan, heldayîn, hildayîn. Tewîn: Lêker: hil-d-.
ji: hil- + dan.
: hilder, serhildan, serhildêr, serhildêrî.
Bide ber: hilbûn, hilhatin, hilkirin
hildan destê xwe (biwêj) li ser sekinîn, kirin rojeva xwe. ji vê mellê bi şûn de em ê wê pirsgirêkê hîldine destê xwe.
hildan ser xwe (biwêj) karek, berpirsyariyek an jî binbariyek qebûl kirin, ji tiştekî aciz bûn, xolî bûn, tawanek hildan ser xwe an jî li xwe mikur hatin. apê wê bi dilekîgerah, hemû binbariya wê hilda ser xwe. bi xwe ne bawer bû, me çi digot, hildida ser xwe û dixeyîdî. bi rasti ji ew living ne ya min bû, lê ji bo ku işkence li wî nebe, min tilda ser xwe.
hildan/hildide/hilde 1. bi dest xistin 2. (ji erdê û jêrê) bilind kirin
hildan (hilde) to rise, to go up, to take out
v.t. to lift, raise
v.t. to lift, raise
hildan (huçkên xwe hildan) to roll up one's sleeves
hildan heben
hochheben
nehmen
hildan aufsteigen
einziehen
herausnehmen
herausziehen
hinaufgehen
hochheben
hochsteigen
hildan ausheben
hildan lg. wedardene, ravaznayene, berz kerdene, wedaritene, wereznayene, rawirznayene, raurznayene, wedernayene, wadaritene
m. wedardis, ravaznayis, wedaritis, berzkerdis n.