Encamên lêgerînê
hibhibî rd gevrek (gülüş için; şen, neşeli) * keneke hibhibî gevrek bir gülüş
hibhibî bûn l/ngh gevremek
hibhibîbûn m gevreme
hibhibîtî m gevreklik