Encamên lêgerînê
hişkbûyîn m 1. kuruyuş (bitki; suyu çekilip cansız duruma gelme) 2. mec kuruyuş (cılızlaşma, zayıflama, sıskalaşma) 3. sertleşme, kuruyuş (nesneler için; yumuşaklığını yitirme) 4. mec can veriş, taş kesiliş, kakırdama, ölme 5. argo geberme 6. katılaşma, pekleşme, pekişme, sertleşme 7. donuş (kimyasal etki ile katılaşma) 8. kısırlaşma (döl vermez olma) 9. biy köreliş (görevi kalmadığı için veya başka sebeplerden dolayı bir organ beslenmeyerek küçülme) 9. katılma (aşırı derecede gülme, gıdıklanma, korkma gibi tepkiler sonucu soluğu kesilme) 10. mec hamlanış, tutulma 11. yoruluş