Encamên lêgerînê
hişkûhola rd 1. kupkuru 2. kaskatı 3. katır kutur (sertleşmiş) 4. sıska, kuru, arık (kimse) * ev zarok çiqas hişkûhola ye! bu çocuk ne kadar kuru!
hişkûhola bûn l/ngh 1. katılaşmak 2. kaskatı kesilmek, taş kesilmek 3. kurumak (cılızlaşmak, zayıflamak, sıskalaşmak) 4. katılmak (aşırı derecede gülmek, gıdıklanmak, korkmak gibi tepkiler sonucu soluğu kesilmek)
hişkûholabûn m 1. katılaşma 2. kaskatı kesilme, taş kesilme 3. kuruma (cılızlaşma, zayıflama, sıskalaşma) 3. katılma (aşırı derecede gülme, gıdıklanma, korkma gibi tepkiler sonucu soluğu kesilme)