Encamên lêgerînê
hiç 1. hîç, hêç, tu, çu, kok, qet (wateya lêkerê xurt dike) 2. hîç, tu, çu, qet (di hevokên pirsyariyê de dema nediyarkirî nîşan dide) *hiç ava gittiniz mi? hûn hîç çûne nêçîrê? 3. hîç, tu, çu, qet (gava ku mirov bersiveke aşkera nede pirsekê) *-ne gördün? -hiç=-te çi dît -qet 4. ne tu tişt, hîç, ne çu tişt *o benim gözümde bir hiçtir ew li pêş çavê min ne tu tişt e
hiç bir hiçbir
hiç biri bnr hiçbiri
hiç de qet jî, hîç jî, çu jî
hiç de değil qet ra, hîç na *küçük tıpkı dedesi -hiç değil=pito kalê xwe bi nefs e qet na
hiç değilse (veya hiç ol­mazsa) 1) qet nebe, dena, balo, bale, zihar, hema *hiç olmasa ben bu kitapları okudum qet nebe min ev pirtûk xwendin 2) qene *hiç olmasa on tane var qene deh tene hene kimse tu kes, çu kes
Qet nebe. Qene.
hiç mi hiç qet qet, hîç
Qet qet. Hîç hîç.
hiç olmak Tune bûn. Winda bûn.
hiç yoktan qet cihê tune, hîç, cihê beredayî, bîlesebeb
hiç yoktan (hiç yüzünden) Qet cihê tune. Hîç. Cihê beredayî.
hiçbi tu, çu, hîç *Nevin hiçbir insana kin gütmemişti Nevîn ji tu mirovî re kîn nekudirandibû rd
hiçbir tu, çu, hîç * Nevin hiçbir insana kin gütmemişti Nevîn ji tu mirovî re kîn nekudirandibû rd
hiçbir bir şey saklı kalmaz giya di bin keviran de namîne
hiçbiri tu kes, çu kes, hîç kes c
tu kes, çu kes, hîç kes c
hiççi hîçparêz, hîçperest, nîhîlîst fel/nd
hîçparêz, hîçperest, nîhîlîst fel/nd
hiççilik hîçparêzî, hîçperestî, nîhîlîzm fel/m
hîçparêzî, hîçperestî, nîhîlîzm fel/m
hiçe ermek hatin hedayê, hedayet bûn
hiçe saymak (veya hiçe indirgemek) bi tiştekî nehesibandin, qet paxav pê nekirin, bi tu tiştî nehesibandin, tune kirin
hiçe saymak (indirgemek) Bi tiştekî nehesibandin. Qet paxav pê nekirin. Bi tu tiştî nehesibandin. Tune kirin.
hiçlemek tune hesab kirin, (yek) qet hesab kirin l/bw
tune hesab kirin, (yek) qet hesab kirin l/bw
hiçleştirmek xwe qet tune kirin fel/bw
xwe qet tune kirin fel/bw
hiçlik 1. hîçayî, hîçî 2. tuneyî fel/m
1. hîçayî, hîçî 2. tuneyî fel/m
hiçten 1. qet, hîç, çu (bêrûmet, bênirx) rd 2. cihê beredayî, cihê qet tune *bu masrafı hiçten yapıyorsun tu vê mesrefe cihê qet tune dikî h
1. qet, hîç, çu (bêrûmet, bênirx) rd 2. cihê beredayî, cihê qet tune * bu masrafı hiçten yapıyorsun tu vê mesrefê cihê qet tune dikî h
hiç bûn l/ngh bir şeyden ürküp koşarak kaçmak
hiçbûn m bir şeyden ürküp koşarak kaçma
hiçik nd/nt bebek
n yen (giysi kolu)
hiçkelok rd çelimsiz
hiçkeloktî m çelimsizlik
hiçhar îsota sor a tozkî
îsota sor a tozkî
hiçik cihê destên mirovî têra derdikevin ji kirasan, kirasê hiçikkurt hiçikdirêj, çîlan
hiçik û piçiketi (yekî) derxistin (biwêj) yek kirin rewşeke neyînî. gu!îzere jî wisa hevî nedikir, lê tahar hiçik û piçiken wê derxistin.
hiçhar m. bot. îsot, bîber, bajik, îsuat, îswat n.
n. surîsot, îsoto sur, bîbero sur, surbîber n.
hiçik n. este, huçik, çengle, aste, engele n.
hiç 1)çi, tu Bu hiç akıl(lıca) değil.(No tu aqil nîyo.) 2)hîç Ben hiç gitmedim.(Ez caran/binde/binra/hîç/çi rey/qet nêşîya.) 3)b. hiçbir zaman
hiç kimse çi kes, tu kes, yewek/yewer, çewek/çewer; çew
çi kes, tu kes, yewek/yewer, çewek/çewer, çew
hiç olmazsa qet nêbo
hiçbir 1)çi, tu 2)olandî 3)qet yew
hiçbir şey çîyekî, qet çîke, qet çîyê, qet teba, qet yew çî
çîyekî, qet çîke, qet çîyê, qet yew çî, qet teba
hiçbir zaman caran, çi rey, binde, binra, bincaran, tu derbe, qet finê, qet reyê, çi wext, esla, qet, qetîyen, deyme
hiçlemek hîç kerdene
hiçleştirme hîçkerdiş (n)
hiçleştirmek hîç kerdene
hiçlik hîçîye (m)