Encamên lêgerînê
heyberî rd nesnel, objektif
heyberî bûn l/ngh 1. nesnelleşmek 2. mec nesneleşmek
heyberî kirin l/gh nesnelleştirmek
heyberîbûn m 1. nesnelleşme 2. mec nesneleşme
heyberîkî h nesnel olarak
heyberîkirin m nesnelleştirme
heyberîtî m nesnelcilik, objektivizm
heyberî berbiçavî heye ku dibe ku
(rengdêr) berbiçavî heye ku dibe ku
heyberî rd. çîyî, objektîf, nesnel, çîyên