Encamên lêgerînê
heyat m 1. hayat, yaşam, dirim 2. hayat, yaşam (doğumdan ölüme kadar geçen süre, ömür) 3. hayat, yaşam (hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü) * heyata li gund jî qey heyat e! köy hayatı da hayt mı! 4. hayat, yaşam (meslek ve durum) * hayata mamostetiyê öğretmenlik hayatı 5. hayat, yaşam (geçim şartların tümü) * heyata xwe bi nivîsarên xwe didomîne hayatını yazılarıyla kazanıyor 6. hayat, yaşam (canlılığı gösteren hareket, kaynaşma) * li vê malê heyat tune bu evde hayat yok 7. yaşam, hayat (canlı varlık, yaşamayı sağlayan şartların tümü) * li heyvê heyat nîn e ayda hayat yok 8. hayat, yaş(bir kimsenin tarihi biyografisi, hayat öyküsü, hayat hikayesi) * heyata Îsmaîl Beşîkçî İsmail Beşikçi’nin hayatı
heyat (i) m toprak damlı evlerde bütün odalırın bağlı bulunduğu hol
heyata xwe bihartin (an jî bihurandin) hayat geçirmek
heyata xwe derbas kirin hayat geçirmek
heyata xwe li serê dan canıyla ödemek
heyatek ji (yekî) re neman ağzının tadı bozulmak (veya kaçmak)
heyatek nedan hev (karı koca için) hayatı birbirine zindan etmek
heyatî rd 1. hayatî, yaşamsal 2. mec heyatî, önemli
heyatiyet m hayatiyet, yaşarlık
heyat 1. jiyan 2. sûra li dora malê *"sibatê, guran xwe avête heyatê"
(navdêr, mê) navek jinan e.
ji: ji erebî ji peyva heyat anku jiyan û hevwateya navên Jiyan, Hawa, Zoyayê ye
heyatî (navdêr, mê) rewşa heyatbûnê, jiyanî, jîndarî, zîndeweriyî, bijîgarî.
ji: heyat + -î
heyatiyet (navdêr, mê) jiyanîtî.
ji: heyat +-iyet
heyat m. cuyane m., heyat n., riwîyane m.
heyata xwe derbas kirin lg. cuyana xo derbazkerdene, heyatê xo ravêrnayene
heyatî rd. cuyanî, heyatî, riwîyanî
heyat hayat
yaşam