Encamên lêgerînê
hetanî g 1. hatta 2. b 1. ta ki 3.dek, değin, kadar * hetanî vir buraya değin * hetanî ku ew bê li ber eşya be o gelene kadar eşyayı bekle 4.dek, kad(bir işin bittiği noktayı veya zamanı anlatır) * hilkişiya hetanî serê gir tepeye dek çıktı
hetanî êvarê akşama kadar
hetanî roja qiyametê kıyamete kadar
hetanî kêlika dawî (biwêj) heya radeya paşîn. divê mirov heya kêlika dawî bide ser derewînan.
hetanî min xwe nas kir, mal jî li xwe xelas kir (biwêj) yen ku dereng diminin, gelek tiştan winda dikin. ew jî nîşamn derengmayînê ne, heta min xwe nas kir, mal jî li xwe xelas kir.