Encamên lêgerînê
hestgerm rd duygulu, duygun, içli (çabuk duygulanan)
hestgerm bûn l/ngh duygulanmak, hislenmek, içlenmek
hestgerm kirin l/gh duygulandırmak, içlendirmek
hestgermane h dulguluca, duygunca
hestgermbûn m duygulanma, hislenme, içlenme
hestgermbûyîn m duygulanış, hisleniş, içleniş
hestgermî m duygulanım, duygulanma, içlilik
hestgermîbûn m duygululuk, içlilik
hestgermîtî m duygululuk, içlilik
hestgermkirin m duygulandırma, içlendirmek
hestgerm hestdar, pejndar, dilzîz, diltenik, dilşoş, hestiyar, hesyar
hestgerm bûn dilzîz bûn, zîz bûn, diltenik bûn, dilînî bûn, dilşoşî bûn, dilzîzî bûn, hestgermî bûn, diltenikî bûn, hestê, çavê, dilê
hestgerm kirin (lêker) dilzîz kirin, hestyar kirin, dilînî kirin, diltenik kirin, dilşoşî kirin.
ji: hestgerm + kirin
hestgermbûn dilzîzbûn, zîzbûn, diltenikbûn, dilînîbûn, dilşoşîbûn
hestgermî dilzîzî, pejndarî, hestdarî, diltenikî, dilşoşî, zizî, dilzizî
hestgermî bûn (lêker) dilzîz bûn, zîz bûn, hestgerm bûn, diltenik bûn, dilînî bûn, dilşoşî bûn, dilzîzî bûn, diltenikî bûn, hestê.
ji: hestgermî + bûn
hestgermkirin (navdêr, mê) dilzîzkirin, hestyarkirin, dilînîkirin, diltenikkiûn, dilşoşîkirin.
ji: hestgerm +kirin
hestgerm rd. zeretenik, zerezîz, hîsgerm, zerevêsaye, hesger m. pejndar
hestgerm bûn tng. zeretenik bîyene, zerevêsaye bîyene, hîsgerm bîyene, zerezîz bîyene
hestgerm kirin tg. zeretenik kerdene, hîsgerm kerdene, zerezîznayene, zerevêsaye kerdene
m. zeretenikkerdis, hîsgermkerdis, zerezîzkerdis, zerevêsayekerdis n.
hestgermbûn m. zeretenikbîyayis, zerevêsayebîyayis, hîsgermbîyayîs, zerezîzbîyayis, sêsutinbîyayis n.
hestgermî m. zeretenikîye, zerezîzîye, pejndarîye, hîsgermîye, zerevêsayîye, zeretenikênî, zerezîzênî m.