Encamên lêgerînê
hestewer rd duyarlı
hestewer kirin l/gh duyarlılaştırmak
hestewerî m duyarlılık
hestewerkî rd duyarlıca
hestewerkirin m duyarlılaştırma
hestewer hestewer, hesas, alerjîk
hestewerî hestewerî, hesasî, alerjî