Encamên lêgerînê
herzing m hıçkırık (ağlarken çıkan ses)
herzing anîn (yekî) hıçkırtmak
herzing anîn xwe hıçkırmak
herzing hatin (yek) (birini) hıçkkırık tutmak
herzing jê çûn hıçkırmak
herzing pê girt (birini) hıçkkırık tutmak
herzing m. xîske, îske, niqik, hilpî, zinike, fîskî m.