Encamên lêgerînê
hermonî m afaroz
hermonî kirin l/gh afaroz etmek, aforozlamak
hermonîbûn m afaroz olma, aforozlanma
l/ngh afaroz olmak, aforozlanmak
hermonîkirî rd aforozlu
hermonîkirin m afaroz etme, aforozlama