Encamên lêgerînê
herkoyî rd 1. akıcı, akan 2. fiz akışkan
herkoyî bûn l/ngh akışkanlaşmak
herkoyîbûn m akışkanlaşma
herkoyîbûnî m akışkanlık