Encamên lêgerînê
herkes 1. her kes, hemû kes (tevahiya mirovan) *ölüm herkesin başında mirin li serê her kesî ye 2. her kes (hema her kes, kî dibe ew zane) *bu, herkesin yapacağı iş değil ev ne karê her kesî ye ku bike nd
herkes duyar ol­mak bûn haşehaş, bûn dengî
herkes gider mersine o gider tersine dinya li dinê Mendo li jînê
herkes gider mersin’e biz gideriz tersine Dinya li dinê, Mendo li jinê.
herkes gücüne göre silav li qewetê, her kes li gor qeweta xwe
herkes kaşık yapar, ama sapını ortaya getirmez her kes nikare dîzikan çêke, gere çemilan jî pê ve deyne
herkes kendi dengiyle qaz bi qazan re baz bi bazan re
herkes kendi derdine yanar her kes bi birîna xwe dinale
herkes kendi der­dini bilir her kes bi derdê xwe dizane, her çiya di bin berfa xwe de ye
herkes kendisi­ni düşünür her kes li xwe ye, her kes di etra derdê xwe de ye, dema ba tê her kes kimê xwe li serê xwe digire,
herkes ken­di derdinde derdê pîrê pilor e derdê Hebo gebol e
herkes sırası­nı savar her kes li hêviya roza xwe ye, dinya bi dor e ne bi zor e
herkese insanlık dersi verdi dersa mirovatiyê da her kesî m
herkesin ar­şınına göre bez vermezler her tişt weka meriv nabe
herkesin geçtiği köprüden sen de geç tiştê kes nekirî meke, hevalan çewa kir tu jî weka wan
herkesin gönlünden bir as­lan yatar bnr her yiğidin gönlünde bir as­lan yatar
herkesin gönlün­de bir aslan yatar her mirov di dilê xwe de şêr e
herkesin tenceresi kapalı kaynar ne malekî ne bi halekî, kes bi mala kesî nizane, mala (yekî) dîzika devgirtî ye
herkesin yo­rulduğu yere han yapılmaz bnr herkesin arşınına göre bez vermezler
herkes bi awayek karê xwe dike her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır
herkes bi birîna xwe dinale herkes kendi derdine yanar
herkes bi derdê xwe dizane herkes kendi derdini bilir
herkes bi êşa xwe dinale ağrılarda göz ağrısı, her kişinin öz ağrısı
herkes bi nav û nîşana xwe adlı adıyla
herkes bi zimanê xwe diaxive (dipeyîve an jî qezî dike) 1) herkesin düşüncesi kendini bağlar 2) herkes bilgisi, ölçüsü, niyeti ölçüsünde konuşur
herkes biharan bi dilê xwe tîne ümit dünyası (herkes kendini bir şeyle avutur)
herkes bila li çareya serê xwe binêre 1) herkes başının çaresine baksın 2) altta kalanın canı çıksın
herkes biliyê êşa xwe ye ağrılarda göz ağrısı, her kişinin öz ağrısı
herkes di etra derdê xwe de ye herkes kendisini düşünür
herkes diçe ba dangê xwe herkes akrabasına, tanıdığına gider (olumsuz anlamda)
herkes dikeve gora xwe her koyun kendi bacağından asılır
herkes êşa (an jî derdê) xwe hiltîne ağrılardan göz ağrısı, her kişinin öz ağrısı
herkes here mala xwe evli evine köylü köyüne
herkes ji bajarê xwe xeber dan gemi azıya galmak (söz dinlemez olmak)
herkes ji bavê xwe çêtir e lê wekî bavê xwe nabe herkes kendi babasından iyi ama babası kadar olamaz
herkes ji bo miriyê xwe digirî herkes kendi derdine ağlar
herkes ketin etra canê (an jî ruhê) xwe can cana baş başa
herkes kişîn el ayak (veya el etek) çekilmek
herkes lawê bavê xwe ye herkes babasının oğlu
herkes li devê mezinê xwe dinêre at binicisine göre kişner
herkes li gor qeweta xwe herkes gücüne göre
herkes li gorî hempayê (an jî hingûfê) xwe davul dengi dengine diye çalar
herkes li hêviya roja xwe ye herkes sırasını savar
herkes li koka xwe diçe otu çek köküne bak
herkes li xwe ye 1) kerkes kendi derdinde 2) herkes kendi derdini düşünür
herkes mêvanê emelê xwe her koyun kendi bacağından asılır
herkes mexsed û miradek li ber e her yiğidin gönlünde bir aslan yatar
herkes nikare dîzikan çêke, gere çemilan jî pê ve deyne herkes kaşık yapar, ama sapını ortaya (veya doğru) getirmez
herkes şêrê ber derê xwe ye her horoz kendi çöplüğünden öter
herkes seriyek kişandin herkes başına buyruk olmak
herkes û debara (ebûra an jî îdareya) xwe geçim dünyası
herkes û zerara xwe altta kalanın canı çıksın
herkes xwe li arê xweş digire herkes güzel lokma peşinde
herkes zane hespê xwe biajo at binenin (veya iş bilenin), kılıç kuşananın
herkes, xwedê li gora dilê (wî) bidê Allah herkesin gönlüne göre versin
herkesî li rêçekê neajo her kuşun eti yenmez
herkes each, everybody
herkes c. herkes, pêrokes