Encamên lêgerînê
heram rd 1. haram 2. mec haram, yasak 3. mundar (şeriata uygun kesilmemiş hayvan) 4. mundar (cinsel birleşmeden sonra yıkanmamış kimse)
heram be! haram olsun!
heram kirin l/gh 1. haram etmek 2. aforoz etmek, aforozlamak, dıştalamak, tecrit etmek 3. aforoz etmek (darılıp biriyle konuşmamak, ilgiyi kesip uzaklaştırmak)
1) haram etmek 2) tecrit etmek, afaroz etmek (yek)
1) dışlamak, (birini) aforoz etmek, tecrit etmek (ilişkiyi kesmek, selam sabahı kesmek)
heram û teram haram (haram ve yasak şeyler)
heram û teram xwarin haram yemek
heram xwarin haram yemek
heramî nd/nt harami
heramîtî m haramilik
heramkirî rd 1. haram edilmiş olan 2. aforozlu, dıştalanmış
heramkirin m 1. haram etme 2. aforoz etme, aforozlama, dıştalama, tecrit etme 3. aforoz etme (darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip uzaklaştırma)
heramolo m aforoz
heramolo bûn aforoz olmak
heramolo kirin aforoz etmek
heramonî m aforoz
heramonî bûn l/ngh 1. aforoz olmak 2. dıştalanmak
aforoz olmak
heramonî kirin l/gh 1. aforoz etmek, aforozlamak 2. aforoz etmek, dışlamak (darılıp biriyle konuşmamak, ilgiyi kesip uzaklaştırmak)
aforoz etmek
heramonîbûn m 1. aforoz olma 2. dıştalanma
heramonîbûyîn m 1. aforoz oluş 2. dıştalanış
heramonîkirî rd 1. aforozlu, aforoz edilmiş olan 2. dışlanmış
heramonîkirin m 1. aforoz etme, aforozlama 2. aforoz etme, dışlama (darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip uzaklaştırma)
heramoyî m aforoz
heramoyî bûn l/ngh 1. aforoz olmak 2. dıştalanmak
aforoz olmak
heramoyî kirin l/gh 1. aforoz etmek, aforozlamak 2. aforoz etmek, dışlamak (darılıp biriyle konuşmamak, ilgiyi kesip uzaklaştırmak)
1) aforoz etmek 2) aforoz etmek (ilişkiyi kesmek, selam sabahı kesmek)
heramoyîbûn 1. aforoz olma 2. dıştalanma
heramoyîbûyîn m 1. aforoz oluş 2. dıştalanış
heramoyîkirî rd 1. aforozlu, aforoz edilmiş olan 2. dışlanmış
heramoyîkirin m 1. aforoz etme, aforozlama 2. aforoz etme, dışlama (darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip uzaklaştırma)
heramsî m kaşkariko, oyunbozanlık (çocuk oyunlarında)
heramsî kirin l/gh mızıklanmak, hile yapmak
oyunbozanlık etmek
heramsîker nd/nt oyunbozancı, mızıkçı
heramsîkerî m oyunbozancılık, mızıkçılık
heramsîkerî kirin mızıkçılık etmek
heramsîkirin m mızıklanma, hile yapma
heramsîtî m oyunbozancılık,
heramxur nd/nt herami (haram yiyen kimse)
heramxurî m heramilik
heramxwer nd/nt herami
heramxwerî m heramilik
heramzade nd/nt haramzade
heramzadetî m haramzadelik
heram 1. qedexeyên Xwedê Teala 2. qirej û mirdar *"jina bi mêr, mêr di ser re heram e"
(rengdêr) qedexe, yasax, memnû, tişta/ê ku nabe bêt kirin (bi taybetî li gor dînî), pîs, qirêj, gemarî, genî, ne paqij, ne pak, ne bijûn, ne temîz.
Herwiha: ĥeram.
Bikaranîn: Lêker: heram bûn, heram kirin, heram xwarin. Navdêr: herambûn, heramkirin, heramxwarin Rengdêr: herambûyî, heramkirî.
ji: Ji erebî.
: heramzade, heramzadehî, heramxwer, heramxwerî, herrimandin, herrimandî, herrimî, herrimîn, herrimînende, herrimînendehî, herrimînendetî, herrimînendeyî, herrimîner, herrimînerî, hilîheram
heram bûn 1. (ji aliyê Xwedê de) qedexe bûn 2. qirêj û mirdar bûn *"Behra Wanê, bi devê tajiyekî heram nabe"
(lêker)(Binihêre:) heram
heram kirin (lêker)(Binihêre:) heram
heram xwarin (lêker)(Binihêre:) heram
heramane (rengdêr) bi awayekî heram.
ji: heram + ane
herambar (rengdêr) tembîkirî, berbendkirî, herimandî.
ji: heram +-bar
herambûn (navdêr)(Binihêre:) heram
herambûyî (rengdêr) (Binihêre:) heram
heramdar (rengdêr) qedexedar.
ji: heram +-dar
heramî 1. qedexebûyî 2. diz, çilfis *"çil heramî, nikarin rûtekî bişêlînin"
(navdêr, mê) ne helalî, herambûn.
Herwiha: heramîtî, heramtî.
ji: heram + -î
heramkirî (rengdêr) (Binihêre:) heram
heramkirin (navdêr)(Binihêre:) heram
heramoyî (navdêr, mê) herîmolo, çîçoz, heramkirin.
ji: heram +-oyî
heramoyî bûn (lêker) heramonî bûn, çîçoz bûn, herîmolo bûn.
ji: heramoyî + bûn
heramoyî kirin (lêker)aforoz kirin, heramonî kirin, pinde kirin, çîçoz kirin, herîmolo kirin.
ji: heramoyî + kirin
heramoyîkirî (rengdêr) aforozkirî, haramonîkirî, pindekirî, çîçozkirî.
ji: heramoyî +kirî
heramsî (navdêr, mê) cixizî.
ji: heram +-sî
heramsî kirin (lêker) cixizî kirin.
ji: heramsî + kirin
heramsîker (navdêr, mê) cixiz, nizniz.
ji: heramsî +-ker
heramsîkerî (navdêr, mê) cixizî, niznizî.
ji: heramsî +-kerî
heramsîkirin (navdêr, mê) cixizîkirin.
ji: heramsî +kirin
heramxwarin (navdêr, mê) (Binihêre:) heram
heramzade (navdêr) kesa/ê ji jinek û zelamek ne jin û mêrên hev çêbûye, kesa/ê pirr şatir yan şeytan yan fêlbaz.
Herwiha: heramza, heramzad, ĥeramza, ĥeramzad, ĥeramzade.
Hevwate: bîjî, weledzina.
ji: ji farisî حرامزادہ (ḧeramzade) ji erebî حرام (ḧeram: heram) ji farisî زادہ- (-zade: -za, -zade, benî-).
: heramzadehî, heramzadetî, heramzadeyane, heramzadeyî
heramzadetî (navdêr, mê) pîçî, bîjîtî, bîjetî, weledzinatî, rewşa heramzadebûnê.
ji: heramzade + -tî
heramzadeyane (rengdêr) bi awayekî heramzade.
ji: heramzade + -ane
heram Bastard
unehelich
verboten
heram bûn rauben
verderben
verwehrt sein
heram kirin rauben
stören
verderben
heram rd. mirar, mirdar, heram, mirdal, xerom
heram bûn lng. mirar bîyene, heram bîyene, mirdar bîyene
heram kirin lg. . heram kerdene, mirar kerdene, mîrdar kerdene
heram xwarin lg. mirar werdene, heram werdene, mirdar werdene
heramî m/n. heramî., raybir, rayirbir n.
heramîtî m. heramîyîye, raybirîye, heramîyênî m.
heramsîker rd. rixiz
heramsîkerî m. cixizîye, cixizênî m.
heramxur rd. heramwer, mirarwer, mirdarwer
heramzade m/n. heramzade, pînc n.
heram heram, qedexe, yasax, tişta nabe bêt kirin (t ya ji alî dînî ve hatiye qedexekirin)
herame ewk, ewka, ewkê, ew-a-dî, ew-ê-dî, çîk, çîkê, çîka
heramxor heramxwer, bertîlxwer, rantxwer, kesa/ê malê ne yê wê / wî bi xwe ye dixwe / bi kar tîne bêyî destûr hebe
kesa/ê tiştên dîn heram kirine dixwe (bo nimûne: misilmanên goştê beraz bixwin)
heramza, heramzade bîje, bîjî, zaroka/ê ne ji dêbavên markirî çêbûye
şatir, şeytan, hîleker