Encamên lêgerînê
herûm heywana herûm
rd 1. serkeş 2. eve uğramayan evcil hayvan
herûmî bnr herûm
herûmî bûn l/ngh 1. serkeş olmak 2. eve uğramamak (evcil hayvan icin)
herûmî kirin l/gh serkeş olmasına sebep olmak
herûm sewala ku asê dibe û diengire
sewala ku asê dibe û diengire
herûm rd. serkês, bêxuy, har (heywan)
herûm bakınız: heram