Encamên lêgerînê
herê 1. evet 2. evet (konuşma arasında cümlenin olumlu anlamını pekiştirmek için de kullanılır) * ez dê herim pê re bipeyîvim, pişt re jî herê ...gidip onunla konuşacam, evet sonra da... 3. hem, temam * herê, çi bûye bi te hem sana ne oluyor 4. tamam, tamam mı? 5.b ya (gereklik ve onay bildiren cümlelerde yargının onaylandığını bildirir) * em jî bên? - herê hûn jî werin biz de gelelim mi?-gelin ya 6. ya (bilinen, görülen, hatırlanıp anlatılan bir olay sebebiyle de sorulan başka bir konu için kullanılır) * we zikê xwe têr kir, herê ez çi bikim? siz karnınızı doyurdunuz, ya ben neyapayım?
herê baş e (lê) iyi hoş (ama)
herê bûn l/ngh onanmak
herê herê (...), lê (...) neyse ne * herê herê mêr, lê jin! erkekler neyse ne, ama kadınlar
herê kirin l/gh 1. onaylamak 2. kız tarafının dönüre kız istemeye gelmelerine olur vermek 3. söz kesmek
herê kirina xwe birîn söz kesmek * ji bo zewacê herêkirina xwe biriye o evlenmek üzere söz kesmiş
herêbûn m onanma
herêkirî rd 1. onaylı 2. sözlü (söz kesilmiş olan, evlenmek için birine söz vermiş olan kız)
herêkirin m 1. onaylama 2. kız tarafının dönüre kız istemeye gelmelerine olur verme 3. söz kesme
herêm bölge, mıntıka.
erd/m 1. bölge 2. yöre 3. nahiye, kuşak (yer yüzünün beş bölümünden her biri) 4. ast kuşak (yer yüzünde veya herhangi bir gök cisminde belli şartları sağlayan bölge) 5. mat kuş(bir küre yüzeyi, paralel iki düzlemle kesildiğinde iki kesitin arasında kalan bölüm)
herêma asêkirî müstahkem bölge
herêma bêalî tarafsız bölge
herêma bêleşker askersiz bölge
herêma çolterî kırsal alan
herêma dil kalp bölgesi
herêma erdhejê deprem bölgesi
herêma germ erd ısı kuşak
herêma gundewarî kırsal alan
herêma hejekê (bivelerzê an jî erdhejê) deprem bölgesi
herêma hilbijartinê seçim çevresi
herêma hundirîn erd iç bölge
herêma ji firînê re qedexekirî uçuşa yasak bölge
herêma keşî iklim kuşağı (veya bölgesi)
herêma nefirînê uçuşa yasak bölge
herêma neftê (an jî petrolê) petrol bölgesi
herêma pîlot pilot bölge
herêma qedexe yasak bölge
herêma qedexekirî yasaklı bölge
herêma rewşa neasayî olağanüstü hâl bölgesi
herêmdar rd bölgeli
herêmdarî rd bölgesel
herêmgir rd/nd bölgeci
herêmgirî m bölgecilik
herêmî rd bölgesel
herêmî kirin l/gh bölgeselleştirmek
herêmîkirin m bölgeselleştirme
herêmîtî bölgesellik
herêmkî bölgesel, bölgeselce
herêmparêz rd/nd bölgeci
herêmparêzî m bölgecilik
herêmperest rd/nd bölgeci
herêmperestî m bölgecilik
herêna m 1. ikircilik, kararsızlık (düzensizlik, istikrarsızlık) 2. belirsizlik 3. man ikilem
herênatî m ikircik, teredüt
herênayî m ikirciklik, ikircik, teredüt,
herênayî bûn l/ngh ikirciklenmek, kararsız olmak
herênayîbûn m ikirciklenme, kararsız olma
herêşandin m fazla ezme
l/gh fazla ezmek
herêşîn m fazla ezilme
l/ngh fazla ezilmek
herê 1. bersiva pozîtîv Baştir: erê 2. peyvika pirskirinê Baştir: erê 3. herre wê, herrîn
herêm dever, mintiqe
(navdêr, mê) dever, navçe, iqlîm, menteqe, komek gund û bajarran yan komek welatan yên cîranî hev û yên ku hin taybetmendiyên wan yên hevpar hene: Herêma Kurdistanê Yekîtiya Ewropayê rêkxistineke herêmî ye. der, qeza, zon.
Herwiha: herem.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: هه‌رێمBinere.
Herwiha: cih, der.
ji: hevreha soranî هه‌رێم (herêm), herdu ji erebî حرم (ḧerem) yan حريم (ḧerîm) herdu bi maneya tiştê yan cihê parastî yan pîroz; di malan de odeyên jinan ku mêvanên mêr naçinê, têkilî heram (qedexe), hurmet (jin, namûs), ihram, ihtiram, mehrûm, mehrem, mehremiyet... hemû ji rehê حرم (ḧ-r-m-: heram bûn yan heram kirin) ku hevreha חרמ (x-r-m: qedexe bûn) ya îbrî û aramî ye û hemû ji rehê x-r-m- (qedexe) yê samî ne. Peyva herêm di gotina Herêma Kurdistanê de li gel avakirina herêma otonom ya Başûrê Kurdistanê di kurdî de berbelav bûye û ji wê jî diyar e ku maneya wê devereke bi qanûnê ji hikûmeta navendî parastî/qedexekirî ye..
: herêmî herêmîtî herêmparêz herêmparêzî
herêma kurdistanê Serenav,mê, deverên otonom yên Başûrê Kurdistanê (parêzgeha Dihokê, ya Hewlêrê û ya Silêmaniyê).
Hevwate: Herêma Kurdistana Iraqê.
Herwiha: Heremê Kurdistanê, Herêmî Kurdistan
herêmdar (rengdêr) deverdar.
ji: herêm +-dar
herêmgir (navdêr, mê) herêmparêz, navçegir, navçeparêz/nd.
ji: herêm +-gir
herêmgirî (navdêr, mê) herêmparêzî, navçegirî, navçeparêzî.
ji: herêm +-girî
herêmî (rengdêr) deverî, minteqî, tişta/ê ku li herêmekê yan hin herêman heye lê ne li tevaya welatî yan cîhanê, li gor herêman.
Bide ber: heramî, heremî.
ji: herêm + -î.
: herêmîtî
herêmîkirin (navdêr, mê) veguhastin, neqlkirin, deverîkirin.
ji: herêmî +kirin
herêmkî li gor mintiqeyekê; deverî
(rengdêr) li gor mintiqeyekê; deverî
herêmparêz (navdêr, mê) herêmgir, navçegir, navçeparêz/nd.
ji: herêm +-parêz
herêmparêzî (navdêr, mê) herêmgirî, navçegirî, navçeparêzî.
ji: herêm +-parêzî
herê = erê
= erê
herêm region
(f.) province
f. district, region
herêmî regional
herê ja
herêkirin Billigung
Einwilligung
Jawort
Zustimmung
herêm Provinz
Zone
herêmkî regional
herê b. ya, belê, ê, e, heya, ho, eya, êy
herê bûn lng. ya bîyene, belê bîyene
herê gotin lg. ya vatene, belê vatene
herêkirî rd. namger, sozdar, wastî
herêkirin lg. yanayene, teswîp kerdene, belê kerdene
herêm m. mintiqa, dorhême m.
herêma pîlot m. mintiqaya pîlote m. dorhêma pîlote m.
herêma qedexe m. dorhêma qedexeye m., mintiqaya qedexeye m., dorhêma yasaqe m.
herêma xweser m. mintiqaya otonome m., dorhêma xosere m., mintiqaya xosere m., mintiqaya xokeyaye m., dorhêma xomûxtare m., dorhêma xokeyaye m.
herêmî rd. mintiqayên, dorhêmên, mintiqayî, dorhê m.,
herêmparêz m/n. mîntiqacî, dorhêmparêz n.
herêmparêzî m. mntiqacîyîye, dorhêmparêzîye, mintiqacîyênî m.
herê (n) bakınız: berey (n), erey (n)
(m) bakınız: herî (m) (argo), herîye (m) (argo)
herêy (n) bakınız: berey (n), erey (n)
herêm herêm, navçe, dever, cih, war
herêmî herêmî, navçeyî, deverkî (ya / yê ne hemû netewe / welat / dinyayê)
herêz firîz, giya, gîha (t yê mêrg û çayir û çîmenan)