Encamên lêgerînê
heqnexweşî m batakçılık, borcuna sadık olmama
heqnexweşî kirin l/gh çamura yatmak (borcunu ödememek)
heqnexweşîkirin m çamura yatma (borcunu ödememe)