Encamên lêgerînê
hendaze m 1. endaze (65 santimlik ölçü) 2. hendese, geometri 3. mec ölçü (aşırı olmama, ılımlı, uyun olma durumu) * mirovekî xwezan e, hendaze ye kendini bilen, ölçüyü kaçırmayan biridir 4. mec/rd titiz 5.rd sakıntılı (bi)
hendaze axaftin (peyîvîn an jî xeber dan) sözü tartmak
hendazetî m 1. ölçülülük, itidal 2. ihtiyat, sakınma, sakıntı 3. titizlik
hendazetî kirin l/gh ihtiyat etmek, sakınmak
hendazetîkirin m ihtiyat etme, sakınma
hendazeyî rd geometrik
hendazetî m. pêmitîye, îtîdal, endazeyîye m.
hendaz hendaz, birêk, birêkûpêk, rêzkirî, birêz, sererast, sîstematîk