Encamên lêgerînê
hemilk m kırba (hastalığı)
hemilkî rd kırba hastalığına yakalanmış olan kimse
hemilkîbûn m kırba hastalığına yakalanma
l/ngh kırba hastalığına yakalanmak