Encamên lêgerînê
hember (1 şîrove)karşı.
nd 1. karşı, ?(bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin önü, esas tutulan yüzünün ilerisi) * li hemberî min mesekine karşımda durma * mala li hember öndeki ev 2. karşı (yol, ırmak vb. nin öbür kıyısı veya yanı) 3. karşı (bulunan yere göre önde, ileride olan) * keçên taxa hember karşı mahallenin kızları 4. karşı, mukabil (karşılık olarak) * li hemberî vê gotinê dikare çi bê gotin? bu söze karşı ne denir? 5.karşı (yüzünü bir yöne doğru 6. karşıl?(bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz) 7.rd karşı, karşıt, muhalif, zıt * partiya hember karşı parti çevirerek) 8.nd/nt hasım, karşıt 9.nd/nt rakip, aleyhtar 10.rd karşıt, muarız 11.rd karş(bir şeyin karşısında bulunan) 12. denk, eş li
hember kirin l/gh denkleştirmek, eş hale getirmek
hemberan nd/nt karşıt
hemberanî m karşıtlık
hemberanî kirin l/gh karşılaştırmak
hemberanîkirin m karşılaştırma
hemberî m 1. karşılık 2. karşıtlık, muhaliflik 3. rakiplik, aleyhtarlık 4. rakabet, yarışma 5. karşılaşma 6. karşılaştırma, kıyas
hemberî (yekî) rabûn (birine) karşı gelmek
hemberî dan l/gh misillemek, karşılık vermek
hemberî hev kirin l/bw karşılaştırmak, mukayese etmek
karşılaştırmak, mukayese etmek
hemberî jê kir (birini) rakip görmek
hemberî kirin l/gh özenmek, özenilmek
1) rekabet yapmak 2) mec yarış etmek
hemberîdan m misilleme, karşılık verme
hemberîhevkirin m karşılaştırma, mukayese etme
hemberîkirin m özenme, özenilme
hemberîya (yekî) kirin (biriyle) yarışa kalkışmak 2) -e özenmek
hemberkî rd rakipçe
hemberkirî rd karşılaştırmalı, karşılaştırılmış
hemberkirin m denkleştirme, eş hale getirme
hembertî m 1. karşıtlık, muhaliflik 2. hasımlık
hember [I] 1. dij 2. aliyê din, muqabil li hemberî min muqabilî min, pêşpalî min [II] hevraz [III] bergind, bergîdan
hoker(rengdêr) hevber, beramber, miqabil, dij, ters, zid, eks, pêşber, wekhev, beraber.
Herwiha: himber, hemberî, himberîHevber.
ji: hem- + -ber.
: hemberî, hemberîtî, hembertî
hember girtin (lêker)(Binihêre:) hember
hember kirin (lêker)(Binihêre:) hember
hemberbar (navdêr, mê) yeksane.
ji: hem +berbar
hemberdan (navdêr, mê) (Binihêre:) hem
hembergirtin (navdêr, mê) (Binihêre:) hember
hemberkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hember kirin
hemberkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hember
hember counter, equivalent, counterpart
equal. Also see: li hemberî, hemberî
hemberî equvalence, equivalency
f. equality. Also see: li hemberî
hember gegen
gegenüber
gegnerisch
hember n. dust, hember, dustever, aleyh, rîver n.
hember bûn lng. . dustever bîyene, hember bîyene
hemberê hev kirin tg. pêveronayene, têveronayene, muqayese kerdene, têrînayene, pêver sanitene, têver sanitene, veronayene
hemberî m. dustverîye, hemberîye, alehydarîye m. *li hember sekinîn lg. . dustdevindetene, dust devejîyene, hember de vejîyene, vera civejîyene
m. reqabet n.r têverestis n., rikverîye m., têrikîye m.
hemberî kirin lg. reqabet kerdene, rikverîye kerdene, hemberîye kerdene, têver estene, têy sere antene