Encamên lêgerînê
hema wisa h şöylesine * hema wisa seriyek lê da öylesine baş vurdu
(an jî wilo) 1) öylesine, şöylesine * hema wilo seriyek lê da öylesine baş vurdu * hema wisa ez hatibûm öylesine gelmiştim 2) aşırılığa kaçmadan
hema wisa çavek avêtinê şöyle bir göz atmak
hema wisa çavek lê gerandin şöyle bir bakmak (veya göz atmak)
hema wisa hatin hişê (yekî) aklına esmek
hema wisa h. hema nîya, hema winî