Encamên lêgerînê
helpaçandî rd aşılı
helpaçandin m aşılama
l/gh aşılamak (bitki aşılamak)
helpaçîn m aşılanma
l/ngh aşılanmak
helpandin m solutma
l/gh solutmak
helpas, helpask m tırmanma
helpastin m tırmanma
l/ngh tırmanmak
helpehelp m soluma
helpehelp pê ketin l/bw solumak
helpekîn bnr hilpekîn
helperandin m 1. ayaklandırma 2. zıplatma
l/gh 1. ayaklandırmak 2. zıplatmak
helperest nd/nt oportunist
helperestî m oportunizm
helperîn m 1. ayaklanma 2. zıplama
l/ngh 1. ayaklanmak 2. zıplamak
helpîn m soluma, solunma, soluyuş
l/ngh solumak, solunmak
helpask (navdêr, mê) rapelikan, rapelan, raperan, hilkişîn, hilperişan, raperî, raper.
ji: hel- +pas +-k
helperest 1. ezperest 2. berjewendîperest
ezperest , berjewendîperest
helperestî (navdêr, mê) oportunîzm.
ji: hel +-perestî
helperist alava adekirinê.
ji: hel +perist
helperistî keysbazî.
ji: hel +peristî
helperkê (Soranî) (navdêr)wate, govend
helpirikîn (lêker)(navdêr, mê) bi jor de derketin, helkişîn.
ji: hel- + pirikîn.
Herwiha: hilpirikîn
helpîvan (navdêr, mê) dijûndan, xebergotin
help alîkarî
alîkar,harîkarî 2.hawar
alîkarî kirin, alîkarî
helping alîkarî 2. porsiyon.
helpmate helpmeet heval, hêwî, arîkar 2. jina bimêr.
helpehelp h. helpehelp, hilpehilp
helpîn lng. . hilkayene, hilçayene, helpayene, hilpayene, hilkîyene
helpez dalak
etene (eş)
meşime
son (etene)
helpaçîn qusandin
kur kirin
cewandin, cew kirin
helpaçraw qusandî
kurkirî
cewandî, cewkirî
helpe bêrî, bêrîkirin, (tiştek pir) xwestin, ji dil xwestin
helpêç dang, daw, dawên, berdang
helpêçan hilpêçan, hilpêçandin, hildan, rakirin
gihîn, gihiştin, ji kulîlk bûn fêkî
helpêçraw hilpêçayî, hilpêçandî, hildayî, rakirî
gihayî, gihiştî, ji kulîlk bûyî fêkî
helpenman werimîn, perçivîn
helperandin (zarok) hilavêtin (û vegirtin)
helperdawtin bn helpaçîn
helperîn govend / dîlan / dawet kirin / girtin, reqisîn
helperkê govend, dîlan, dawet, reqas
helpesaraw paldayî, piştdayî (tiştekî)
helpesardin spartin, pal dan, pişt dan, pala / pişta tiştekî / xwe dan tiştekî
helpiçran peritîn, çirîn, dirîn, hatin çirandin / dirandin
helpiçraw peritî, çirayî, dirayî, çirandî, dirandî
helpiçrîn peritandin, çirandin, dirandin, vekirin
helpijan (av û hwd) hilbilqîn, vemistin, hilvizîn, hilvizikîn, di ser re avêtin
helpirûkan betilîn, westîn, kerixîn, mandî bûn
helpirûkandin betilandin, westandin, kerixandin, mandî kirin
helpirûkaw betilî, westî, kerixî, mandîbûyî
helpirûzan kizirîn, suşîn, sujîn, şewitîn, bûn qerqûş(k)
helpirûzandin kizirandin, sotin, sujandin, şewitandin, kirin qerqûş(k)
helpirûzaw kizirî, suşî, sujî, şewitî, (bûyî) qerqûş(k)
helpi alîkarî kirin.