Encamên lêgerînê
helal rd 1. helâl (dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış, haram karşıtı) 2. nd/nt helâl (nikâhlı eş) * tu helala minî sen benim helâlimsin 3.rd/h helâl (kurallara, geleneklere uygun olarak) * pereyê helal helal para 4.rd mısmıl (murdar olmayan) 5.rd öz * birayê minê helal öz kardeşim * apê minê helal öz amcam 6.ndöz be öz * helal Amedî ye öz be öz Amedli 7. gerçek * tu helal kurê wî yî sen gerçek onun oğlusun
helal bavê xwe ye babasının oğlu, tıpkı babası
helal be 1) helâl olsun, bravo, aferin 2) aşk olsun, aferin 3) aşk olsun (kınama, sitem bildirmek için)
helal be jê re 1) adama bravo 2) canına minnet
helal be ji te re 1) ağzına (veya diline) sağlık 2) aşk olsun, aferin 3) aşk olsun (kınama, sitem bildirmek için)
helal berdan (yekî) hedef gözeter(birine) sıkmak
helal kirin helâl etmek
helal kurê wî bavî ye babasının oğlu
helal li wî bavî çûye babasının oğlu
helal mal temiz para (kesintiden sonra elde kalan para)
helal pere temiz para (kesintiden sonra elde kalan para)
helal û fihêl be helâl ü hoş olsun
helale bot/m lâle (Tulipa Gesneriana)
helalê hazir bu güne bu gün
helalî nd/nt helâli, helâllik (nikâhlı eş) * ev helaliya min e bu benim helâlim
helalî heram zehir zıkkım
helalî heram kirin zehir zıkkım etmek
helalik bot/m yabanî mahlep
helalmal n ana para * helalmalê min ev e benim ana param bu
helalok m bir tür yabanî erik
helalpere n ana para
helalzade rd helâlzade (nikâhlı bir ana ve babadan doğmuş kimse)
helal tiştê ku Xwedê kirina wî azad kiriye *"kesba helal, ji karkeran re ava zelal e"
(li gor îslamê) tiştê ku mirovan destûr bikin, ne heram, ne qedexe, serbest: Li gor îslamê xwarina goştê mirar ne helal e. Li gor hin alimên îslamê temaşekirina televizyonê helal e lê li gor hinan na..
Herwiha: fihêl ḧelal.
Dijwate: heram.
Têkildar: mekrûh.
Bikaranîn: Lêker: helal bûn, helal kirin. Navdêr: helalbûn, helalkirin Rengdêr: helalbûyî, helalkirî.
ji: ji erebî حلال (ḥelal) ji rehê ḥ-l-l-: destûr dan, izin dan, îcaze dan, ruxset dan; çareser kirin, hel kirin. Ji heman rehî: hel (çare, çareserî.
: helalî, helalîtî, helaltî
helal bûn ji aliyê Xwedê de azad bûn *"heram, ji çu kesî re helal nabe"
(lêker)(Binihêre:) helal
helal kirin ji aliyê Xwedê de azad kirin
(lêker)(Binihêre:) helal
helal û heram tevlihev kirin (biwêj) xer û guneh nezanin. helal û heraman tevlihev dike. ew çi zaneji xêr û gunehan?
helal û xweş bûn (biwêj) bi awayeki mafdar noşîcan bûn. ere, wî du miyen min ji gerîlayan re şerje kirine, lê helal û xweş he, ku wer nebûya ez ê şermî biketama.
helalbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) helal
helalbûyî (rengdêr) (Binihêre:) helal
helale guleke sor e
helalî (navdêr, mê) ne heramî, helalbûn.
Herwiha: helalîtî, helaltî.
ji: helal + -î
helaliya xwe jê xwestin (biwêj) ji kesekî baxişandina sûc û gunehen xwe daxwaz kirin. ez negihîştime ser diya xwe ku helaliya xwe jê bixwazim.
helalkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye helal kirin
helalkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) helal
helalok helhelok.
ji: hel +alok
helaltî rewşa helalbûnê *"bingeha hevaltiyê, bawerî û helaltî ye”
(rengdêr) rewşa helalbûnê bingeha hevaltiyê, bawerî û helaltî ye”
helal erlaubt
legitim
nach den Religionsgesetzen erlaubt
rechtmäßig (Gut, Ehegatte)
was man nicht zu bereuen braucht
zugelassen
helal kirin vergeben
helale Tulpe
helal m. bot. sunbule, suraze m.
rd. helal
helal bûn lng. . helal bîyene
helal kirin lg. helalkerdene, helalnayene
helale m. bot. lale, korbize m.
helalî m. helalîye, helalênî m.
helalûk m. bot. çukêre, biriçikêre, darçuke m.
helalzade rd. helalzade, sitûpîrin
helal pûyîn, debax
helal, rewa, durist, tiştê (bi taybetî ji alî dînî ve) destûr heye bêt kirin
helal dan pûyîn, debax kirin
helale lale, alale, le'le
sergul, gerik, toza kulîlkan
awaz, melodî, dengê birêk û lihevhatî
helalxor helalxwer, kesa/ê malê heram naxwe
kesa/ê malê ne yê wê / wî be bêyî destûr destdirêjiyê lê nake
helalza, helalzade helalza, helalzade, zaroka/ê ji dêbavên markirî çêbûye