Encamên lêgerînê
helîm rd halim
helîm û selîm halim selim
helîme m helme (pirinç, fasulye, buğday gibi taneler kaynatıldığında, nişastanın çökmesiyle oluşan koyuluk)
helîme dan helmelenmek
helme dökmek
helîmedan m helmelenme
helîmedayî rd helmeli
helîmedayîn m helmeleniş
helîmok mzk/m Kürt müziğinde bir makam
helîm rûnerm, tebîetxweş.
ji: hel +îm
helîme m. helî m., helîsa, helîma m.
m. kef, kew, qes, kopig, kefûkopi m.
helîme giredan tg. kef giredayene